Record details

Title
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 212 Horní Poustevna a 02 - 221 Šluknov
Other titles
    Explanatory text to Basic geological map of The Czech Republic 1:25 000 sheet 02 - 212 Horní Poustevna and 02 - 221 Šluknov
Author
   Adamová, Marie
   Čurda, Jan
   Dušek, Karel
   Fediuk, Ferry
   Kořán, Jan
   Manová, Magdalena
   Nývlt, Daniel
   Opletal, Mojmír
   Rambousek, Petr
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
Publisher
    Česká geologická služba
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2006
ISBN
    80-7075-638-1
Physical description
    55 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami
Thesaurs term
    geological map, 02 - 212, Horní Poustevna, 02 - 221, Šluknov, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological lo
Title keyword
    02
    25
    000
    212
    221
    České
    Geologickým
    Horní
    Listy
    Mapám
    Poustevna
    Republiky
    Šluknov
    Vysvětlivky
    Základním
Abstract (in czech)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 zarhnují popis geologické stavby a geologický vývoj území včetně popisu tektoniky, petrologie, geofyziky, hydrogeologie, geochemie, inženýrské geologie, ložiskové geologie, geofaktorů životního prostředí a významných geologických lokalit.
Abstract (in english)
   Explanatory text to Basic geological map of The Czech Republic 1:25 000 sheet 02 - 212 Horní Poustevna and 02 - 221 Šluknov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014