Record details

Title
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1 : 25 000, listy 02 - 214 Dolní Poustevna a 02 - 223 Mikulášovice
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 sheet 02-214 Dolní Poustevna and 02-223 Mikulášovice with Explanatory Booklet.
Author
   Adamová, Marie
   Burda, Jiří
   Dušek, Karel
   Kořán, Jan
   Manová, Magdalena
   Opletal, Mojmír
   Rambousek, Petr
   Skácelová, Darja
   Šalanský, Karel
Publisher
    Česká geologická služba
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2006
ISBN
    80-7075-639-X
Physical description
    57 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami
Thesaurs term
    geological map, 02 - 214, Dolní Poustevna, 02 - 223, Mikulášovice, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geologic
Title keyword
    02
    25
    000
    214
    223
    České
    Dolní
    Geologickým
    Listy
    Mapám
    Mikulášovice
    Poustevna
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základním
Abstract (in czech)
   Petrologie, geologická a tektonická stavba, geologický vývoj, geofyzikální a inženýrsko geologické poměry, hydrogeologie a nerostné suroviny v okolí Dolní Poustevny a Mikalášovic .
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 sheet 02-214 Dolní Poustevna and 02-223 Mikulášovice with Explanatory Booklet.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014