Record details

Title
    Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
Publisher
    Česká rozvojová agentura
    Česká rozvojová agentura, o.p.s
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2007
Country
    Česká republika
Title keyword
    Geopolymerních
    Hmot
    Kompozitů
    Obnovy
    Odpadů
    Památek
    Restaurování
    Stavebních
    účely
    Výrobě
    Využití
    Využívání
Articles from monograph
    Studie I. - Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot
    Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek