Record details

Title
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
Author
   Bůzek, František
   Čejková, Bohuslava
   Herrmann, Zdeněk
   Kadlecová, Renata
   Válková, Ivana
Publisher
    Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2006
ISBN
    80-85900-67-X
Physical description
    8 s.
Publication type
    sborník
Series title; number
   Projekt Labe IV
Title keyword
    15N
    18O
    Dusičnanové
    Izotopů
    Kontaminace
    Labe
    Napájení
    Povodí
    Studiu
    šíření
    Vodních
    Vybraných
    Využití
    Zdrojích
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014