Record details

Title
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe
Other titles
    Use of 15N and 18O isotopes for study of a basic draninage and contamination of nitrate pollution in the select part of catchment area the Labe River
Author
   Blažková, Šárka
   Bůzek, František
   Kadlecová, Renata
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    15N and 18O isotopes, nitrate pollution, groundwater
Title keyword
    15N
    18O
    Dílčích
    Dusičnanové
    Izotopů
    Kontaminace
    Labe
    Odtoku
    Povodích
    Studiu
    šíření
    Tvorby
    Vybraných
    Využití
Abstract (in czech)
   Studium původu nitrátové kontaminace podzemních vod v jímacím území Litá a Řepínském důlu s využitím stabilních izotopů kysliku, dusiku, tritia a na vybraných objektech i freonů.
Abstract (in english)
   Use of 15N and 18O isotopes for study of a basic draninage and contamination of nitrate pollution in the select part of catchment area the Labe River
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014