Record details

Title
    Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů. Výroční průběžná zpráva za rok 2009
Author
   Hanzlíček, Tomáš
   Perná, Ivana
Publisher
    Česká rozvojová agentura
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2009
Physical description
    33 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Projekt: FI-IM5/146, GA MPO, CZ
    Překlad názvu: The use and disposal of the cinders from wooden masses and bio-wastes combustion
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    bio-cinders
    combustion
    composition
Title keyword
    2009
    Bio-odpadů
    Dřevních
    Hmot
    Likvidace
    Popelů
    Průběžná
    Rok
    Spalování
    Výroční
    Využití
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Výstupem práce v roce 2009 je návrh na využití v rámci poznání, že popely neobsahují žádné toxické látky a naopak jejich obsah vápníku a draslíku je předurčuje k výrobě organicko-minerálního hnojiva. Jeho kompozice a způsob výroby je chráněn podaným průmyslovým vzorem a návrhem na udělení patentu.
Abstract (in english)
   The results of the 2009 year were focused on knowledge showing and proving that the bio-cinders do not contain the toxic or dangerous elements. Their composition of calcium and potassium salts predestinates the ashes as fertilizers. The composition of offered fertilizer was protected by patent proposal.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012