Record details

Title
    XII. národní hydrogeologický kongres
Publisher
    Česká asociace hydrogeologů, Univerzita Karlova, Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Pub. date
    2005
ISBN
    80-903635-0-4
Title keyword
    Hydrogeologický
    Kongres
    Národní
    XII
Articles from monograph
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)