Record details

Title
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 13-143 Pečky
Other titles
    Geological map 1:25 000 sheet 13-143 Pečky
Author
   Holásek, Oldřich
   Klečák, J.
   Štědrá, Veronika
   Zelenka, Přemysl
Pub. date
    2000
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Geological map
Title keyword
    1:25
    13-143
    000
    ČR
    Geologická
    Mapa
    Pečky
    Základní
Abstract (in czech)
   Byla sestavena základní geologická mapa v měřítku 1:25 000
Abstract (in english)
   Geological map 1:25 000 sheet 13-143 Pečky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014