Record details

Title
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
Other titles
    Geological map 1:25 000 14-333 Svratka including explanatory notes
Author
   Břízová, Eva
   Buriánek, David
   Čurda, Jan
   Fürych, Vilém
   Hanžl, Pavel
   Hrdličková, Kristýna
   Kirchner, Karel
   Lysenko, Vladimír
   Mrnková, Jana
   Otava, Jiří
   Pertoldová, Jaroslava
   Roštínský, Pavel
   Rýda, Karel
   Skácelová, Zuzana
   Vít, Jan
   Zelenka, Přemysl
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map
Title keyword
    1:25
    14-333
    000
    ČR
    Geologická
    List
    Mapa
    Svratka
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstract (in czech)
   geologická mapa zobrazující litologickou situaci a základní tektonické prvky v měřítku 1 : 25 000 - MANUSCRIPT
Abstract (in english)
   Geological map 1:25 000 14-333 Svratka including explanatory notes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014