Record details

Title
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
Other titles
    Geological Map of the Czech republic at scale 1 : 25 000 sheet Lomnice nad Popelkou 03-431
Author
   Čáp, Pavel
   Holásek, Oldřich
   Hroch, Tomáš
   Rapprich, Vladislav
   Stárková, Marcela
   Tasáryová, Zuzana
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Geological map, sheet Lomnice nad Popelkou, scale 1: 25 000, Permocarboniferous, Cretaceous,Quaternary, legend, litostratigraphy scheme, geological section
Title keyword
    03-431
    25
    000
    ČR
    Geologická
    List
    Lomnice
    Mapa
    Popelkou
    Základní
Abstract (in czech)
   geologická mapa zobrazující horniny permokarbonu, křídy, terciérní vulkanity a kvartérní pokryv, zobrazena jsou sesuvná území a území náchylná k sesuvům, všechny geologické jednotky jsou děleny podle nejnovější stratigrafie na souvrství a na obzory, mapa obsahuje tektonická měření, geologicky významné lokality a prameny, legendu, geologický řez a litostratigrafické schéma, mapku geofyzikálních indikací
Abstract (in english)
   Geological Map of the Czech republic at scale 1 : 25 000 sheet Lomnice nad Popelkou 03-431
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014