Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, 03-324 Turnov
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic at scale 1 : 25 000, 03-324 Turnov.
Author
   Holásek, Oldřich
   Hroch, Tomáš
   Kachlík, Václav
   Prouza, Vladimír
   Rapprich, Vladislav
   Rejchrt, Miroslav
   Tasáryová, Zuzana
Pub. date
    2013
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geologićal map, Bohemian Cretaceous Basin, Krkonoše Piedmont Basin, Krkonoše-Jizera crystalline complex, Cenozoic alkaline rocks, Bohemian Massif
Title keyword
    03-324
    25
    000
    České
    Geologická
    Mapa
    Republiky
    Turnov
    Základní
Abstract (in czech)
   Geologická mapa znázorňuje geologickou stavbu na území listu Turnov, v prostoru kde se stýkají horniny české křídové pánve, podkrkonošské pánve a krkonošsko-jizerského krystalinika. Všechny jednotky jsou ještě proniknuty tělesy neogenních alkalických bazaltoidů. Mapa zobrazuje také rozsah uloženin kvartérního pokryvu včetně rizikových fenoménů (sesuvy) a také zlomovou síť na území zpracovávaného listu.
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic at scale 1 : 25 000, 03-324 Turnov.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014