Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-431 Šlapanice
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, 24-431 Šlapanice
Author
   Baldík, Vít
   Bubík, Miroslav
   Gilíková, Helena
   Rez, Jiří
   Tomanová Petrová, Pavla
   Vít, Jan
Pub. date
    2013
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, geological section, Carpathian Foredeep, Outer Flysch Nappes, stratigraphy, lithology, tectonics, 24-431 Šlapanice
Title keyword
    24-431
    25
    000
    České
    Geologická
    Mapa
    Republiky
    Šlapanice
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstract (in czech)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů a starých důlních děl.
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, 24-431 Šlapanice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014