Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-223 Kyselka
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 11-223 Kyselka
Author
   Dvořák, Igor
   Godány, Josef
   Hradecký, Petr
   Hrazdíra, Petr
   Janderková, Jana
   Knésl, Ilja
   Krupička, Jiří
   Přechová, Eva
   Sedláček (Brno), Jan
   Sidorinová, Tamara
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Šebesta, Jiří
Pub. date
    2013
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geofactors, environment
Title keyword
    11-223
    25
    000
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    Kyselka
    Mapa
    Prostředí
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
    životního
Abstract (in czech)
   Mapa vybraných geofaktorů životního prostředí v měřítku 1 : 25 000, list 11-223 Kyselka, speciální mapa doplňující základní geologickou mapu
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 11-223 Kyselka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014