Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou
Other titles
    Geological map of the Czech Republic with explanatory text, map sheet 03-431
Author
   Adamová, Marie
   Břízová, Eva
   Burda, Jiří
   Čáp, Pavel
   Drábková, Jana
   Dvořák, Igor
   Grygar, Radomír
   Holásek, Oldřich
   Hroch, Tomáš
   Janderková, Jana
   Krumlová, Hana
   Kycl, Petr
   Mencl, Václav
   Mikuláš, Radek
   Pécskay, Zoltán
   Rapprich, Vladislav
   Rýda, Karel
   Řídkošil, Tomáš
   Skácelová, Zuzana
   Stárková, Marcela
   Šebesta, Jiří
   Šimůnek, Zbyněk
   Tasáryová, Zuzana
   Zajíc, Jaroslav
Pub. date
    2013
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Geology, geohazards, Krkonoš-Jizera crystalline complex, Krkonoše-Piedmon Basin, Carboniferous, Permian, volcanic activity, Quaternary, lithostratigraphy, paleontology, geochemistry, geophysics, hydrogeology, geomorphology, mineral deposits.
Title keyword
    03-431
    25
    000
    České
    Geologická
    Lomnice
    Mapa
    Popelkou
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstract (in czech)
   Moderní zhodnocení geologie permokarbonu vulkanosedimentární výplně podkrkonošské pánve, křídy a kvartéru včetně litostratigrafie a paleontologického záznamu na území listu, přehodnocení tektoniky a vulkanizmu, aktualizace surovinových zdrojů, hydrogeologie, inženýrské geologie, geohazardů, geofaktorů životního prostředí, geofyziky a geochemie.
Abstract (in english)
   Geological map of the Czech Republic with explanatory text, map sheet 03-431
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014