Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, Mapa inženýrskogeologického rajonování, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
Other titles
    Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 25-142 Valašské Meziříčí, Geology-engineering map, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
Author
   Baldík, Vít
   Kašpárek, Milan
   Novotný, Roman
   Paleček, Martin
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Rock and soil mechanics, building foundation conditions, landslide movements, documentation, defining geohazards, engineering-geological regionalisation
Title keyword
    1:25
    25-231
    000
    České
    Geologická
    Inženýrskogeologického
    Mapa
    Radhoštěm
    Rajonování
    Republiky
    Rožnov
    Základní
Abstract (in czech)
   Mapa inženýrskogeologického rajonování obsahuje základní informace o horninách a mechanice zemin, doporučení pro zakládání staveb, dokumentaci sesuvů a definuje území s predispozicí ke geohazardům.
Abstract (in english)
   Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 25-142 Valašské Meziříčí, Geology-engineering map, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014