Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list Žacléř 03-422
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 03-422 Žacléř
Author
   Dvořák, Igor
   Spudil, Jiří
   Tasáryová, Zuzana
   Žáčková, Eliška
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 03-422, Žacléř
Title keyword
    1:25
    03-422
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Základní
    Žacléř
Abstract (in czech)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů a starých důlních děl.
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 03-422 Žacléř
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014