Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-324 Turnov
Other titles
    The basic geological map of the Czech Republic in the scale 1: 25 000,sheet 03-324 Turnov
Author
   Holásek, Oldřich
   Hroch, Tomáš
   Kachlík, Václav
   Prouza, Vladimír
   Rapprich, Vladislav
   Rejchrt, Miroslav
   Tasáryová, Zuzana
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    European geopark, Bohemian paradise, Krkonoše-Jizera crystalline complex, Krkonoše Piedmont Basin, Bohemian Cretaceous basin, alkaline volcanic rocks, Quaternary
Title keyword
    1:25
    03-324
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Turnov
    Základní
Abstract (in czech)
   Geologická mapa Turnov zobrazuje stavbu oblasti při styku české křídové pánve, permokarbonské vulkanosedimentární výplně podkrkonošské pánve a krkonošsko-jizerského krystalinika. Neogén je zastoupen miocénními až pliocénními sedimenty a alkalickými bazickými vulkanity. Kvartér pak zastupují terasové systémy řeky Jizery, svahoviny a eolika.
Abstract (in english)
   The basic geological map of the Czech Republic in the scale 1: 25 000,sheet 03-324 Turnov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014