Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-442 Železná Ruda
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 22-442 Železná Ruda
Author
   Adamová, Marie
   Babůrek, Jiří
   Břízová, Eva
   Bufková, Iva
   Hrazdíra, Petr
   Krupička, Jiří
   Lysenko, Vladimír
   Manová, Magdaléna
   Mentlík, Pavel
   Nývlt, Daniel
   Petáková, Zdeňka
   Skácelová, Darja
   Verner, Kryštof
   Žák, Jiří
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 22-442, Železná Ruda
Title keyword
    1:25
    22-442
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Ruda
    Základní
    Železná
Abstract (in czech)
   Text obsahuje obsažné informace o geologickém vývoji, regionální geologické charakteristice, detailní petrografické, petrologické a geochemické informace o jednotlivých horninových jednotkách, dále ložiskovou, hydrogeologickou, inženýrskogeologickou, geoturistickou informatiku a geoenvironmentální data, atd.
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 22-442 Železná Ruda
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014