Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová
Other titles
    Text explanations to basic geological map of the Czech Republic1:25 000 24-113 Nové Město na Moravě and adjacent parts of map sheets 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová.
Author
   Bešta, Jaromír
   Blažková, Šárka
   Břízová, Eva
   Burianková, Kristýna
   Dosbaba, Marek
   Fürych, Vilém
   Hanžl, Pavel
   Kirchner, Karel
   Kryštofová, Eva
   Lysenko, Vladimír
   Pertoldová, Jaroslava
   Roštínský, Pavel
   Rýda, Karel
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Tajčmanová, Lucie
   Vít, Jan
   Zavřelová, Alice
   Žáčková, Eliška
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 24-113, Nové Město, 24-114, Dalečín, 24-131, Bobrová
Title keyword
    1:25
    24-113
    24-114
    24-131
    000
    Bobrová
    části
    České
    Dalečín
    Geologická
    List
    Listů
    Mapa
    Město
    Moravě
    Nové
    Přilehlé
    Republiky
    Základní
Abstract (in czech)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, starých důlních děl
Abstract (in english)
   Text explanations to basic geological map of the Czech Republic1:25 000 24-113 Nové Město na Moravě and adjacent parts of map sheets 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014