Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-224 Olomouc
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 24-224 Olomouc
Author
   Hrubeš, Martin
   Zapletal, Jan
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 22-224, Olomouc
Title keyword
    1:25
    24-224
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Olomouc
    Republiky
    Základní
Abstract (in czech)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů a starých důlních děl.
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 24-224 Olomouc
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014