Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa dokumentačních bodů
Other titles
    Geological base map of the Czech republic 1 : 25 000 sheet, sheet 24-341 Oslavany - reference point map
Author
   Buriánek, David
   Gilíková, Helena
   Kociánová, Lenka
   Kryštofová, Eva
   Pecina, Vratislav
   Skácelová, Zuzana
   Tomanová Petrová, Pavla
   Vít, Jan
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    reference point, outcrop
Title keyword
    1:25
    24-341
    000
    Bodů
    České
    Dokumentačních
    Geologická
    List
    Mapa
    Oslavany
    Republiky
    Základní
Abstract (in czech)
   mapa dokumentačních bodů s vyznačeným místem odběru vzorků k chemické analýze nebo laboratornímu zpracování
Abstract (in english)
   Geological base map of the Czech republic 1 : 25 000 sheet, sheet 24-341 Oslavany - reference point map
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014