Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Odkrytá geologická
Other titles
    Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 24-341 Oslavany - Uncovered geological map
Author
   Buriánek, David
   Gilíková, Helena
   Kunceová, Eva
   Tomanová Petrová, Pavla
   Vít, Jan
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    uncovered, geological map, Oslavany
Title keyword
    1:25
    24-341
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Odkrytá
    Oslavany
    Republiky
    Základní
Abstract (in czech)
   Odkrytá geologická mapa zobrazující stavbu na topografickém podkladu 1 : 25 000, zobrazeny hlavní tektonické struktury
Abstract (in english)
   Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 24-341 Oslavany - Uncovered geological map
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014