Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin
Other titles
    Geological map of the Czech Republic 1:25 000, map sheet 24-413 Mokrá - Horákov - The map of mineral recourses
Author
   Bubík, Miroslav
   Gilíková, Helena
   Hrdličková, Kristýna
   Otava, Jiří
   Poulová, Denisa
   Šikula, Jan
   Večeřa, Josef
   Vít, Jan
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    map sheet, mineral resources, mining
Title keyword
    1:25
    24-413
    000
    České
    Geologická
    Horákov
    List
    Mapa
    Mokrá
    Nerostných
    Republiky
    Surovin
    Základní
Abstract (in czech)
   V mapě je zobrazena situace ložisek nerostných surovin, lomů, pískoven, hlinišť a vybraných dolů na vymezeném území.
Abstract (in english)
   Geological map of the Czech Republic 1:25 000, map sheet 24-413 Mokrá - Horákov - The map of mineral recourses
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014