Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Odkrytá geologická mapa
Other titles
    The basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 24-413 Mokrá-Horákov - Uncovered map.
Author
   Bubík, Miroslav
   Gilíková, Helena
   Hladil, Jindřich
   Hrdličková, Kristýna
   Kunceová, Eva
   Otava, Jiří
   Tomanová Petrová, Pavla
   Vít, Jan
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    uncovered geological map, geological section, Bohemian massive, Western Carpathian, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 24-413, Mokrá-Horákov
Title keyword
    1:25
    24-413
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Mokrá-Horákov
    Odkrytá
    Republiky
    Základní
Abstract (in czech)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - odkrytá mapa shrnuje nejnovější poznatky o horninovém složení východního okraje Českého masivu. Mapa zobrazuje nejnovější pohled na geologickou stavbu (bez kvartérního pokryvu) a strukturní stavbu území, je doplněna legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem. Mapa je využitelná pro vymezení hydrogeologických rajonů.
Abstract (in english)
   The basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 24-413 Mokrá-Horákov - Uncovered map.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014