Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Tektonická mapa
Other titles
    The basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 24-413 Mokrá-Horákov - Tectonic map.
Author
   Gilíková, Helena
   Havíř, Josef
   Kociánová, Lenka
   Rez, Jiří
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    tectonic map, lithotectonic group, lithology, scale 1:25 000, 24-413, Mokrá-Horákov
Title keyword
    1:25
    24-413
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Mokrá-Horákov
    Republiky
    Tektonická
    Základní
Abstract (in czech)
   Tektonická mapa byla vytvořena v rámci geologického mapování na listu 24-413 Mokrá-Horákov. Tektonická interpretace je založena nejen na nových strukturních měřeních, ale byla pro ni využita také data získaná v průběhu dřívějších mapovacích projektů.
Abstract (in english)
   The basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 24-413 Mokrá-Horákov - Tectonic map.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014