Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa
Other titles
    Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 25-142 Valašské Meziříčí - Geological map
Author
   Baldík, Vít
   Bubík, Miroslav
   Buriánek, David
   Gilíková, Helena
   Krejčí, Zuzana
   Novotný, Roman
   Nývlt, Daniel
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Geological map, litostratigraphy, tectonics, lithology, Czech Republic, Valašské Meziříčí
Title keyword
    1:25
    25-142
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Meziříčí
    Republiky
    Valašské
    Základní
Abstract (in czech)
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí. Zobrazuje geologickou stavbu a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů.
Abstract (in english)
   Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 25-142 Valašské Meziříčí - Geological map
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014