Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa nerostných surovin
Other titles
    Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Raw materials map
Author
   Baldík, Vít
   Krejčí, Zuzana
   Pecina, Vratislav
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    raw materials map, Rožnov pod Radhoštěm, mineral deposits
Title keyword
    1:25
    25-231
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Nerostných
    Radhoštěm
    Republiky
    Rožnov
    Surovin
    Základní
Abstract (in czech)
   Ložisková mapa ČR v měřítku 1:25 000 Rožnov p. Radh. shrnující současný stav dle rešerše a rekognoskace území popisující ložiska všech typů, prognózní plochy, dobývací území, chráněná ložisková území, vyhledávací průzkumy včetně negativních a historii dobývaných ložisek.
Abstract (in english)
   Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Raw materials map
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014