Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Tektonická mapa
Other titles
    Geological base map of the Czech republic at a scale 1 : 25 000 sheet, sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Tectonic map
Author
   Baldík, Vít
   Barák, Petr
   Kociánová, Lenka
   Novotný, Roman
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Map, structure, fault, foliation, lineation, normal fault
Title keyword
    1:25
    25-231
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Radhoštěm
    Republiky
    Rožnov
    Tektonická
    Základní
Abstract (in czech)
   Mapa hodnotící strukturní patra a prvky v okolí Rožnova pod Radhoštěm s důrazem na jejich vztahy a kinematiku
Abstract (in english)
   Geological base map of the Czech republic at a scale 1 : 25 000 sheet, sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Tectonic map
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014