Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 32-111 Březník
Author
   Adamová, Marie
   Babůrek, Jiří
   Břízová, Eva
   Bufková, Iva
   Dudíková Schulmannová, Barbora
   Havlíček, Pavel
   Hrazdíra, Petr
   Krupička, Jiří
   Lysenko, Vladimír
   Pertoldová, Jaroslava
   Petáková, Zdeňka
   Sidorinová, Tamara
   Skácelová, Darja
   Šrámek, Josef
   Táborský, Zdeněk
   Verner, Kryštof
   Žáček, Vladimír
   Žák, Jiří
Pub. date
    2008
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 32-111, Březník
Title keyword
    1:25
    32-111
    000
    Březník
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Základní
Abstract (in czech)
   Text obsahuje obsažné informace o geologickém vývoji, regionální geologické charakteristice, detailní petrografické, petrologické a geochemické informace o jednotlivých horninových jednotkách, dále ložiskovou, hydrogeologickou, inženýrskogeologickou, geoturistickou informatiku a geoenvironmentální data, atd.
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 32-111 Březník
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014