Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-141 Nové Údolí
Other titles
    Basic geological map of the Czech republic at 1:25 000 scale, sheet 32-141 Nové Údolí
Author
   Nývlt, Daniel
   Pertoldová, Jaroslava
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 32-141, Nové Údolí
Title keyword
    1:25
    32-141
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Nové
    Republiky
    Údolí
    Základní
Abstract (in czech)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, starých důlních děl
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech republic at 1:25 000 scale, sheet 32-141 Nové Údolí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014