Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-431 Lomnice nad Popelkou
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 03-431 Lomnice nad Popelkou
Author
   Barnet, Ivan
   Burda, Jiří
   Dvořák, Igor
   Kycl, Petr
   Müller, Pavel
   Rýda, Karel
   Sedláček (Brno), Jan
   Skácelová, Darja
   Stárková, Marcela
   Trubačová, Anna
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geofactors, environment
Title keyword
    1:25
    03-431
    000
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    Lomnice
    Mapa
    Popelkou
    Prostředí
    Republiky
    Základní
    životního
Abstract (in czech)
   Mapa vybraných geofaktorů životního prostředí listu 03-431 Lomnice nad Popelkou, speciální mapa doplňující základní geologickou mapu.
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 03-431 Lomnice nad Popelkou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014