Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 21-423 Stará Lhota
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 21-423 Stará Lhota
Author
   Babůrek, Jiří
   Barnet, Ivan
   Čížek, David
   Dvořák, Igor
   Hrazdíra, Petr
   Krupička, Jiří
   Müller, Pavel
   Petáková, Zdeňka
   Přechová, Eva
   Sedláček (Brno), Jan
   Trubačová, Anna
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geofactors, environment
Title keyword
    1:25
    21-423
    000
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    Lhota
    Mapa
    Prostředí
    Republiky
    Stará
    Základní
    životního
Abstract (in czech)
   Mapa vybraných geofaktorů životního prostředí listu 21-423 Stará Lhota, speciální mapa doplňující základní geologickou mapu.
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 21-423 Stará Lhota
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014