Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-324 Turnov
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 scale, map of the geofactors of the environment sheet 03-324 Turnov
Author
   Baldík, Vít
   Čech, Stanislav
   Dvořák, Igor
   Kryštofová, Eva
   Novotný, Roman
   Rapprich, Vladislav
   Rýda, Karel
   Sedláček (Brno), Jan
   Skácelová, Darja
   Trubačová, Anna
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geofactors, environment
Title keyword
    1:25
    03-324
    000
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    List
    Mapa
    Prostředí
    Republiky
    Turnov
    Základní
    životního
Abstract (in czech)
   Mapa vybraných geofaktorů životního prostředí listu 03-324 Turnov, speciální mapa doplňující základní geologickou mapu.
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 scale, map of the geofactors of the environment sheet 03-324 Turnov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014