Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-413 Mokrá-Horákov
Other titles
    Geology-engineering map, 24-413 Mokrá-Horákov
Author
   Gilíková, Helena
   Kociánová, Lenka
   Kryštofová, Eva
   Poul, Ivan
   Večeřa, Josef
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Rock and soil mechanics, building foundation conditions, landslide movements, documentation, defining geohazards, engineering-geological regionalisation
Title keyword
    1:25
    24-413
    000
    České
    Geologická
    Inženýrskogeologického
    Mapa
    Mokrá-Horákov
    Rajonování
    Republiky
    Základní
Abstract (in czech)
   Mapa inženýrskogeologického rajonování obsahuje základní informace o horninách a mechanice zemin, doporučení pro zakládání staveb, dokumentaci sesuvů a definuje území s predispozicí ke geohazardům.
Abstract (in english)
   Geology-engineering map, 24-413 Mokrá-Horákov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014