Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapové schéma geofaktorů životního prostředí - 03-412 Špindlerův Mlýn
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map scheme of the geofactors of the environment - 03-412 Špindlerův Mlýn
Author
   Ambrozek, Vladimír
   Burda, Jiří
   Dvořák, Igor
   Rambousek, Petr
   Sedláček (Brno), Jan
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Trubačová, Anna
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geofactors, environment
Title keyword
    1:25
    03-412
    000
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    Mapa
    Mapové
    Mlýn
    Prostředí
    Republiky
    Schéma
    Špindlerův
    Základní
    životního
Abstract (in czech)
   Mapové schéma vybraných geofaktorů životního prostředí listu 03-412 Špindlerův Mlýn, speciální mapové schéma doplňující základní geologickou mapu
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map scheme of the geofactors of the environment - 03-412 Špindlerův Mlýn
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014