Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 25-141 Kelč
Author
   Bábek, Obdřej
   Bubík, Miroslav
   Buriánek, David
   Čurda, Jan
   Geršl, Milan
   Gilíková, Helena
   Godány, Josef
   Havíř, Josef
   Havlín Nováková, Dana
   Krejčí, Oldřich
   Lehotský, Tomáš
   Maštera, Lubomír
   Otava, Jiří
   Poul, Ivan
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Stráník, Zdeněk
   Švábenická, Lilian
   Tomanová Petrová, Pavla
Pub. date
    2008
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, geological section, Bohemian massive, Carpathians, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 25-141, Kelč
Title keyword
    1:25
    25-141
    000
    České
    Geologická
    Kelč
    Mapa
    Republiky
    Základní
Abstract (in czech)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, starých důlních děl.
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 25-141 Kelč
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014