Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 11-223 Kyselka
Other titles
    Basic geological map of Czech republic in scale 1:25 000, map sheet 11-22 3 Kyselka
Author
   Adamová, Marie
   Godány, Josef
   Hradecký, Petr
   Hrazdíra, Petr
   Krupička, Jiří
   Mlčoch, Bedřich
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Šebesta, Jiří
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 11-223, Kyselka
Title keyword
    1:25
    11-223
    000
    České
    Geologická
    Kyselka
    List
    Mapa
    Republiky
    Základní
Abstract (in czech)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, starých důlních děl
Abstract (in english)
   Basic geological map of Czech republic in scale 1:25 000, map sheet 11-22 3 Kyselka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014