Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkam, list 22-332 Kašperské Hory
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 22-332 Kašperské Hory with explanatory texts
Author
   Babůrek, Jiří
   Fürych, Vilém
   Goliáš, Viktor
   Hanžl, Pavel
   Kadlecová, Renata
   Lhotský, P.
   Nekovařík, Č.
   Nývlt, Daniel
   Osterrothová, K.
   Pertoldová, Jaroslava
   Strnad, Ladislav
   Šebesta, Jiří
   Vlčková, L.
   Žáček, Vladimír
Pub. date
    2000
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 22-332, Kašperské Hory
Title keyword
    1:25
    22-332
    000
    České
    Geologická
    Hory
    Kašperské
    List
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkam
    Základní
Abstract (in czech)
   Byla vytvořena základní geologická mapa, stratigrafické schéma, schéma geofyzikálních anomálií, ložiskových indikací a geologický řez na území listu 1:25.000 22-332 Kašperské Hory.
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 22-332 Kašperské Hory with explanatory texts
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014