Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-321 Svojšice
Other titles
    Geological map of the Czech Republic 1:25 000 sheet 13-321 Svojšice
Author
   Holásek, Oldřich
   Klečák, Jiří
   Štědrá, Veronika
   Zelenka, Přemysl
Pub. date
    2001
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map
Title keyword
    1:25
    13-321
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Svojšice
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstract (in czech)
   geologická mapa
Abstract (in english)
   Geological map of the Czech Republic 1:25 000 sheet 13-321 Svojšice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014