Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
Other titles
    Geological map of the Czech Republic on scale 1:25.000 with explanations, sheet 13-324 Kutná Hora
Author
   Čáp, Pavel
   Čech, Stanislav
   Dosbaba, Marek
   Dušek, Karel
   Dvořák, Igor
   Holásek, Oldřich
   Hradecká, Lenka
   Hroch, Tomáš
   Kadlecová, Renata
   Klečák, Jiří
   Mašek, Dalibor
   Ondovčin, Tomáš
   Rejchrt, Miroslav
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Štědrá, Veronika
   Vodrážka, Radek
Pub. date
    2009
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, Kutná Hora, Kutná Hora Complex, geology, geophysics, applied geology, geosites, crystalline basement, Cretaceous, Neogene, Quaternary
Title keyword
    1:25
    13-324
    000
    České
    Geologická
    Hora
    Kutná
    List
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstract (in czech)
   Geologická mapa s přílohami zachycuje rozsah výchozových částí krystalinika a sedimentárního pokryvu na listu 13-324 Kutná Hora. Textové vysvětlivky doplňují mapu a její legendu a poskytují komplexní přehled geologického a strukturního vývoje oblasti, řadu specializovaných kapitoly a přehled významných geologických lokalit a archeologických sídel.
Abstract (in english)
   Geological map of the Czech Republic on scale 1:25.000 with explanations, sheet 13-324 Kutná Hora
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014