Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-334 Polička
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic, 1:25 00 scale, 14-334 Polička
Author
   Břízová, Eva
   Buriánek, David
   Čech, Stanislav
   Čurda, Jan
   Fürych, Vilém
   Kirchner, Karel
   Lysenko, Vladimír
   Mrnková, Jana
   Roštínský, Pavel
   Rýda, Karel
   Skácelová, Zuzana
   Vít, Jan
Pub. date
    2009
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    basic geological map, stratigraphy, tectonics, geophysics, geochemistry, hydrogeology
Title keyword
    1:25
    14-334
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Polička
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstract (in czech)
   Základní geologická mapa zobrazuje geologickou a strukturní stavbu území s legendou, litostratigrafickým schématem a geologickým řezem. Ve vysvětlivkách k mapě jsou podrobně charakterizovány geologické jednotky území, tektonická stavba, geofyzika, geochemie, hydrogeologie, inženýrská geologie, nerostné suroviny, geofaktory životního prostředí a významné geologické lokality
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic, 1:25 00 scale, 14-334 Polička
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014