Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 22-331 Hartmanice
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 22-331 Hartmanice with explanatory texts
Author
   Babůrek, Jiří
   Hanžl, Pavel
   Holásek, Oldřich
   Kadlecová, Renata
   Lhotský, Pavel
   Lochmann, Zdeněk
   Manová, Magdaléna
   Mrnková, Jana
   Nekovařík, Čestmír
   Šalanský, Karel
   Šebesta, Jiří
   Švecová, Jana
   Vlčková, Ludmila
   Žáček, Vladimír
Pub. date
    2002
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 22-331, Hartmanice
Title keyword
    1:25
    22-331
    000
    České
    Geologická
    Hartmanice
    List
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstract (in czech)
   Text obsahuje obsažné informace o geologickém vývoji, regionální geologické charakteristice, detailní petrografické, petrologické a geochemické informace o jednotlivých horninových jednotkách, dále ložiskovou, hydrogeologickou, inženýrskogeologickou, geoturistickou informatiku a geoenvironmentální data, atd.
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 22-331 Hartmanice with explanatory texts
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014