Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
Other titles
    Explanatory notes to the geological map of the Czech Republic, sheet Blansko
Author
   Čech, Stanislav
   Čtyroká , Jiřina
   Čurda, Jan
   Gilíková, Helena
   Hanžl, Pavel
   Hradecká, Lenka
   Hrdličková, Kristýna
   Hubatka, František
   Janoušek, Vojtěch
   Kašpárek, Milan
   Manová, Magdalena
   Maštera, Lubomír
   Otava, Jiří
   Šalanský, Karel
   Šrámek, Josef
   Tomanová Petrová, Pavla
   Vít, Jan
Publisher
    Česká geologická služba
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2007
ISBN
    978-80-7075-680-5
Physical description
    70 s.
Language
    česky
Publication type
    monografie
Series title; number
   Geologické mapy ČR s vysvětlivkami
Thesaurs term
    explanatory notes, geology, stratigraphy, tectonics, geophysics, geochemistry, mineral resources, ground-water resources,
Title keyword
    1:25
    24-322
    000
    Blansko
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstract (in czech)
   Vysvětlující text k Základní geologické mapě 1 : 25 000, list 24-322 Blansko.Ve vysvětlivkách jsou systematicky popsána a zhodnocena dostupná data o geologii, tektonice, geofyzice a geochemii studované oblasti. Dále jsou oceněny nerostné suroviny, zdroje podzemních vod, inženýrsko-geologické poměry a dopady geologických rizik na životní prostředí. Ve vysvětlivkách jsou rovněž stručně popsány zajímavé geologické fenomény a lokality.
Abstract (in english)
   Explanatory notes to the geological map of the Czech Republic, sheet Blansko
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014