Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka
Other titles
    Geological map of Czech republic 1 : 25 000 sheet 14-333 Svratka including explanatory notes
Author
   Břízová, Eva
   Buriánek, David
   Čurda, Jan
   Fürych, Vilém
   Hanžl, Pavel
   Hrdličková, Kristýna
   Kirchner, Karel
   Lysenko, Vladimír
   Mrnková, Jana
   Otava, Jiří
   Pertoldová, Jaroslava
   Roštínský, Karel
   Rýda, Karel
   Skácelová, Zuzana
   Vít, Jan
   Zelenka, Přemysl
Pub. date
    2008
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, explanatory notes
Title keyword
    1:25
    24-333
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Svratka
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstract (in czech)
   geologická mapa zobrazující litologickou situaci a základní tektonické prvky v měřítku 1 : 25 000 doprovozená vysvětlivkami
Abstract (in english)
   Geological map of Czech republic 1 : 25 000 sheet 14-333 Svratka including explanatory notes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014