Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 21-442, Železná Ruda
Other titles
    Geological map 1:25.000, sheet 21-442, Železná Ruda
Author
   Babůrek, Jiří
   Nývlt, Daniel
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 21-442, Železná Ruda
Title keyword
    1:25.000
    21-442
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Ruda
    Základní
    Železná
Abstract (in czech)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, starých důlních děl
Abstract (in english)
   Geological map 1:25.000, sheet 21-442, Železná Ruda
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014