Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 sheet 22-333 Srní
Author
   Babůrek, Jiří
   Havlíček, Pavel
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 22-333, Srní
Title keyword
    1:25.000
    22-333
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Srní
    Základní
Abstract (in czech)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, starých důlních děl
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 sheet 22-333 Srní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014