Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily
Other titles
    Geological map of the Czech Republic, map sheet 03-413 Semily
Author
   Adamová, Marie
   Břízová, Eva
   Drábková, Jana
   Dvořák, Igor
   Havlíček, Pavel
   Hrazdíra, Petr
   Kondrová, Lucie
   Krupička, Jiří
   Malec, Jan
   Prouza, Vladimír
   Rambousek, Petr
   Rapprich, Vladislav
   Rýda, Karel
   Řídkošil, Tomáš
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Šebesta, Jiří
   Šimůnek, Zbyněk
   Zajíc, Jaroslav
   Žáčková, Eliška
Pub. date
    2013
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Geology, geohazards, Krkonoš-Jizera crystalline complex, Krkonoše-Piedmon Basin, Carboniferous, Permian, volcanic activity, Quaternary, lithostratigraphy, paleontology, geochemistry, geophysics, hydrogeology, geomorphology, mineral deposits.
Title keyword
    03-413
    25
    000
    České
    Geologická
    Mapa
    Republiky
    Semily
    Základní
Abstract (in czech)
   Moderní zhodnocení geologie krkonošsko-jizerského krystalinika a permokarbonu vulkanosedimentární výplně podkrkonošské pánve včetně litostratigrafie a paleontologického záznamu na území listu, přehodnocení tektoniky a vulkanizmu, aktualizace surovinových zdrojů, hydrogeologie, inženýrské geologie, geohazardů, geofaktorů životního prostředí, geofyziky a geochemie.
Abstract (in english)
   Geological map of the Czech Republic, map sheet 03-413 Semily
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014