Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 25-122 Suchdol nad Odrou
Other titles
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
Author
   Gilíková, Helena
   Nývlt, Daniel
   Otava, Jiří
   Pálenský, Peter
   Šikula, Jan
   Tomanová Petrová, Pavla
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    geological map, geological section, Bohemian Massive, Carpathina foreddep, Carpathian nappe, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 25 - 122, Suchdol nad Odrou
Title keyword
    25
    25-122
    000
    České
    Geologická
    Mapa
    Odrou
    Republiky
    Suchdol
    Základní
Abstract (in czech)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, starých důlních děl atd.
Abstract (in english)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014