Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha
Other titles
    Geological map of the Czech republic 1 : 25 000 map sheet 03-342 Rovensko pod Troskami- Map of mineral raw materials
Author
   Buda, Jan
   Dušek, Karel
   Mašek, Dalibor
   Rýda, Karel
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Map, deposits, mining, geopark
Title keyword
    03-342
    25
    000
    Česká
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Nerostných
    Praha
    Republiky
    Rovensko
    Služba
    Surovin
    Troskami
    Základní
Abstract (in czech)
   Zhodnocení současného stavu surovinového potenciálu - lokalizace a stav opuštěných i využívaných lomů, pískoven a těžeben, prognózních zdrojů nerostných surovin - v dané oblasti s výhledem do budoucna.
Abstract (in english)
   Geological map of the Czech republic 1 : 25 000 map sheet 03-342 Rovensko pod Troskami- Map of mineral raw materials
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014