Record details

Title
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha
Other titles
    Geological map of the Czech republic 1 : 25 000 map sheet 03-431 Lomnice nad Popelkou - Map of mineral raw materials
Author
   Buda, Jan
   Dušek, Karel
   Mašek, Dalibor
   Rýda, Karel
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Map, deposits, mining,
Title keyword
    03-431
    25
    000
    Česká
    České
    Geologická
    List
    Lomnice
    Mapa
    Popelkou
    Praha
    Republiky
    Služba
    Základní
Abstract (in czech)
   Zhodnocení současného stavu surovinového potenciálu - lokalizace a stav opuštěných i využívaných lomů, pískoven a těžeben, prognózní zdroje nerostných surovin - dané oblasti s výhledem do budoucna.
Abstract (in english)
   Geological map of the Czech republic 1 : 25 000 map sheet 03-431 Lomnice nad Popelkou - Map of mineral raw materials
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014